English EN
Polski PL

EKSPERTYZY I OPINIE

Realizujemy ekspertyzy i opinie budowlane obiektów budowlanych, całych budynków oraz ich wybranych elementów.


Zakres prac eksperckich może obejmować określenie stanu technicznego budynku czy obiektu budowlanego (lub jego wybranych elementów) pod kątem badania przyczyn uszkodzeń i określenia metod naprawczych.


Opinie i ekspertyzy wykonujemy także przy rozbudowie czy nadbudowie istniejących budynków. Wykonujemy również analizę i ocenę dokumentacji projektowej.


Wykonawcom/inwestorom realizującym roboty budowlane oferujemy cykliczny monitoring stanu technicznego (monitoring geodezyjny, monitoring rozwarcia rys) obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. Tego typu prace mają zastosowanie głównie w centrach miast przy prowadzeniu robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.


Dysponujemy specjalistycznym sprzętem diagnostycznym, co pozwala na wykonanie badań własnych zaplanowanych w ramach prac pomiarowo-badawczych dla danej ekspertyzy.


Dysponujemy sprzętem z zakresu:

  • pomiarów gabarytów (laserowy dalmierz i poziomice, niwelator);
  • badanie wilgotności materiałów budowlanych;
  • badania sklerometrycznego betonu (nieniszcząca metoda wyznaczania wytrzymałości betonu);
  • nieniszczące prześwietlania betonu w celu określenia zastosowanego betonu (Ferroscan);
  • monitoring zmiany rozwartości rys (z dokładnością do 0,002 mm).

Ekspertyzy i opinie

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ