O firmie

Specjalizacją naszego biura inżynierskiego, powstałego w 2008 r. są wszelkiego rodzaju konstrukcje budowlane i inżynierskie. W zależności od potrzeb danej inwestycji współpracujemy z szerokim gronem specjalistów z innych branż. W ten sposób tworzymy dynamiczny, wielobranżowy zespół ekspertów z różnych dziedzin, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Wykonujemy projekty we wszystkich stadiach projektowych od koncepcji, projektów budowlanych po projekty wykonawcze i warsztatowe.


W miarę rozwoju i zdobywania doświadczenia rozszerzyliśmy swoją ofertę o wykonywanie ekspertyz i opinii budowlanych obiektów budowlanych, całych budynków oraz ich wybranych elementów.


W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi w zakresie koordynacji, zarządzania i nadzorowania robót budowlanych w pełnym zakresie branżowym. Oferta nasza obejmuje głównie pełnienie funkcji inspektorów nadzoru, nadzorów inwestorskich, inwestora zastępczego.


Uzupełnieniem wachlarza naszych usług jest wykonywane przez nas szacowania wartości nieruchomości, głównie w zakresie obiektów przemysłowych i komercyjnych.

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ