English EN
Polski PL

NADZORY INWESTORSKIE

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi w zakresie koordynacji, zarządzania i nadzorowania robót budowlanych w pełnym zakresie branżowym. Nasi inspektorzy posiadają komplet uprawnień bez ograniczeń w danych specjalnościach.


Nasza oferta obejmuje między innymi pełnienie funkcji inspektorów nadzoru, nadzorów inwestorskich, inwestora zastępczego.


W ramach świadczonych usług prowadzimy:

  • bieżący nadzór prac budowlanych pod kątem ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną;
  • kontrolę jakości robót budowlanych;
  • odbiory robót budowlanych;
  • weryfikację wbudowywanych materiałów budowlanych i wyposażenia;
  • optymalizację sposobu realizacji;
  • kontrolę postępu robót budowlanych od strony terminowej i finansowej;
  • merytoryczną kontrolę dokumentów rozliczeniowych dostarczanych przez wykonawcę;
  • zarządzanie budową;
  • pomoc w przygotowywaniu inwestycji do odbioru końcowego i udzielenia pozwolenia na użytkowanie;
  • raportowanie do klienta.

Współpracujemy z firmami z terenu Polski i Europy Zachodniej. Budowy i dokumentację możemy prowadzić w języku polskim lub angielskim.


Nadzory inwestorskie

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ