English EN
Polski PL

Wytwornica chlorku wapnia C 4000

Urządzenie C 4000 jest wytwornicą dedykowaną do wytwarzania roztworu chlorku wapnia (CaCl2). Za pomocą tej wytwornicy można z chlorku wapnia w formie suchej (ziarna) wyprodukować roztwór o stężeniu do 32%.

Wytwornica składa się ze zbiornika mieszalnika, wykonanego z polietylenu PE-HD o bardzo wysokiej odporności chemicznej, leja zasypowego, podestu o konstrukcji stalowej oraz szafy sterowniczej z pompą.

Najważniejsze cechy i dane techniczne

 • możliwość stosowania do chlorku wapnia (CaCl2) w formie suchej;
 • wyposażone w kolec do rozdzierania worków w leju zasypowym;
 • proste w obsłudze;
 • wytwarzanie do 4.000 dm3 roztworu na jeden zarób;
 • wymiary 2.800 x 2.800 x 2.050 mm;
 • napięcie zasilające 400 V.

Wyposażenie dodatkowe

 • zbiorniki magazynowe:
  • oferujemy zbiorniki do magazynowania wyprodukowanego roztworu o pojemnościach od 6 do 15 m3;
  • zbiorniki mogą być łączone w baterie, zapewniając większą sumaryczną pojemność;
 • dystrybutory do tankowania roztworu – zapewniają możliwość niezależnego od wytwornicy tankowania posypywarek bezpośrednio ze zbiorników magazynowych;
 • przewód do napełniania zbiorników posypywarki.

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ